حسابهای انتظامی چیست

منظور از حسابهای انتظامی در حسابداری، در واقع حساب هایی می باشند که جهت نگهداری اطلاعات غیر مالی کاربرد دارند در حالی که هدف اصلی از ایجاد آنها ایجاد شفافیت بیشتر از رویداد های مالی آینده می باشد.

به طور مثال شرکت چک ها و سفته هایی را که به عنوان ضمانت دریافت می کند. این اسنا وصول شدنی نیستند و تنها به عنوان وثیقه نزد شرکت قرار دارند و هیچ ماهیتی ندارند و در ترازنامه سود و زیاد هیچگونه جایگاهی ندارند.

اگر شرکت اقدام به دریافت اسناد انتظامی نماید ثبت آن به صورت: حساب های انتظامی - طرف های حساب های انتظامی و اگر شرکت برگه ضمانت رو به شخصی بدهد نحوه ثبت آن به صورت: طرف های حساب های انتظامی - حساب های انتظامی می باشد.

ثبت حسابهای انتظامی

در خصوص ثبت و کدینگ حسابهای انتظامی بیایید با هم یک مثال را بررسی کنیم:

شرکت الف چک ضمانتی را به شرکت ب می دهد. در این صورت نحوه ثبت حسابهای انتظامی در این دو شرکت به صورت زیر است.

ثبت حسابهای انتظامی شرکت الف

حساب های انتظامی - کل

اسناد ضمانتی که در نزد دیگران قرار دارد - حساب معین

-----

طرف حساب های انتظامی - کل

طرف حساب های اسناد ضمانتی که در نزد دیگران قرار دارد - معین

ثبت حساب های انتظامی شرکت ب

حساب های انتظامی - کل

اسناد ضمانتی دیگران نزد شرکت - حساب معین

-----

طرف حساب های انتظامی - کل

طرف حساب های اسناد ضمانتی دیگران نزد شرکت - معین

طبقه بندی حسابهای انتظامی

طبقه بندی حساب های انتظامی هنگاه دریافت سند ضمانت به نفع شرکت می باشد که با ماهیت بدهکار و طرف حساب تایین می شود در حالی که در زمان پرداخت(در صورت نیاز)، تقسیم بندی آن به عهده شرکت با ماهیت بدهکار و طرف حساب انتظامی به عهده شرکت با ماهیت بستانکار می باشد.

بستن حساب های انتظامی

با توجه به حالت های ممکن برای بستن حساب های انتظامی این معنی وجود دارد که رسید ضمانت به طرف حساب انتظامی دریافت شده و یا حساب انتظامی بنا به دلایل دیگر بن شده است.

همچنین بخوانید: حسابداری اموال چیست

مقالات مرتبط

گردش مالی چیست

مالیات درگاه های بانکی

محاسبه مالیات بر ارزش افزوده

معافیت مالیات حقوق

تعریف بدهکار و بستانکار در نرم افزار هلو

سایت حسابداری

هک رشد چیست

حساب سود و زیان انباشته

اصول حسابداری

کد مالیاتی چیست

جدول محاسبه مالیات اجاره سال ۱۴۰۰

سوالات مصاحبه حسابداری

جدول اینتا کد مالیاتی

مالیات عیدی سال ۱۴۰۰

مالیات نقل و انتقال املاک در سال 1400

نرم افزار هلو چیست

مالیات حقوق 1400 + معافیت مالیات حقوق

استعلام بدهی مالیاتی با شناسه و کد ملی

حسابداری اموال چیست

معدل لازم برای رشته حسابداری